Nyheder Historie Litteratur Forskning Kultur Links Info
 

Danmark og Den Kolde Krig

Kampen om Den Kolde Krig i Danmark

Inden for sidste 10 års tid er der efterhånden kommet mere og mere fokus på Danmarks rolle i Den Kolde Krig, både indenrigspolitisk og udenrigspolitisk. I takt med at flere arkiver bliver åbnet, kommer der mange interessante aspekter op, hvilket efterhånden har medført oprettelse af en del undersøgelseskommisioner og lign. Vi lister her nogle af de vigtigste begivenheder inden for de sidste 10 år:

1995
Poul Villaume forsvarer sin doktordisputats, ”Allieret med forbehold. Danmark, NATO og den kolde krig. En studie i dansk sikkerhedspolitik 1949- 1961” . Afhandlingen følges samme år op af Nikolaj Petersens opposition i forbindelse med Villaumes forsvar af disputatsen, ”Et vigtigt skridt for dansk samtidshistorie – med forbehold”, som bl.a. påpeger problemet med den manglende arkivadgang til kilder om Danmarks rolle under Den Kolde Krig.

1995
H.C. Hansen-brevet offentliggøres (se det her), hvilket fører til krav fra Folketinget og Nyrup regeringen om en grundig undersøgelse af sagen. Undersøgelsen blever færdig i 1997

1997
DUPI udgiver "Grønland under den kolde krig. Dansk og amerikansk udenrigspolitik 1945-68" resultatet af den undersøgelse der blev sat igeng 2 år tidligere

1997
Det privatfinancerede forskningsprojket "Dansk Udenrigspolitisk Historie" bliver sat igang (udkommer 2001-2005)

1998
I to udsendelser af Fak2eren ”PET” (TV2, den 1. og 3. marts 1998) afsløres det, at PET har gennemført ulovlige aflytning af flere danskere under Den Kolde Krig, hvilket fører til krav i Folketinget om en undersøgelse af sagen.

1999
Folketinget (regeringen) vedtager ved lov at der skal nedsættes en kommision for at undersøge PETs rolle under Den Kolde Krig. Oppsitionen er imod.

1999
En retssag anlagt ved Østre Landsret om tvangsflytningen i maj 1953 af den grønlandske fangerbefolkning fra deres boplads Uummannaq i Thule-området til Qaanaaq 120 kilometer mod nord resulterede i, at staten dømtes til at betale hver af de forflyttede en erstatning på mellem 15 og 25 tusinde kroner, mens deres forening, Hingitaq 53, tilkendtes en erstatning på en halv million kroner. Dommen blev efterfulgt af en undskyldning fra den danske stat til inughuit og Grønland, men sagsøgerne i Hingitaq 53 var ikke tilfredse, og ankede dommen til Højesteret. De fandt erstatningsbeløbene for små. Desuden havde landsretten ikke givet dem medhold i, at de har ret til base-området, ret til at bosætte sig ved deres gamle boplads og til at færdes og drive fangst i hele området. Dommen bliver i 2003 stadfæstet af Højesteret.

2000
Nyrup regeringen anmoder DUPI om endnu en redegørelse, denne gang om danmarks sikkerheds-politiske situation under Den Kolde Krig.

2000
DR2 sender 12 udsendelser med den overordnede titel: ”Danmark i Den Kolde Krig” Se DRs hjemmeside om undervisningsfilmene her.

2002
Fogh regeringen vedtager en udvidelse af DUPI kommisioriet der skal undersøge Danmarks sikkerhedspolitiske situation. Nu skal undersøgelsen også omfatte landets indre sikkerhed og fodnotepolitikken i 80'erne.

2003
Bent Blüdnikow udgiver bogen ”Opgøret Om Den Kolde Krig”, som er en antologi over debatindlæg om dansk politik under Den Kolde Krig.

2004
Gyldendal udgiver Bind 6 af Dansk Udenrigspolitisk Historie, "Europæisk og globalt engagement" der er skrevet af Nikolaj Petersen, og som omhandler perioden 1973 til 2003, herunder oliekrisen, fodnoteperioden og Danmarks rolle i Den Nye Verdensorden.

2004, 5. og 12. december
sender DR2 to udsendelser med titlen ”Danmarks Hemmelige Atomforsvar”, som er blevet til i samarbejde med Jyllandsposten.

2004
Bent Jensen og David Gress starter et projekt om de indre danske konflikter under Den Kolde Krig

2005
Uffe Ellemann Jensen udgiver sin bog ”Fodfejl”, hvori han forklarer sin version af fodnoteperioden.

2005
DR sender udsendelsen ”Spionen der kom ud i kulden” om arrestationen af to danske spioner i Polen i 1988.

2005
Gyldendal udgiver bind 5 i Dansk Udenrigspolitisk Historie, "I blokopdelingens tegn" der er skrevet af Thorsten Borring Olesen og Poul Villaume, og som omhandler perioden 1945 til 1973, hvori bl.a. Grønlandsproblematikken og anløbsproblematikken i 1960’erne udredes.

2005, 30. juni
DIIS udgiver udredningen om Danmark under Den Kolde Krig. Læs "Udredning om den kolde krig" her

2005, 31. august
Michael Hesselholt Clemmesen udgiver, ” Den kolde krig i ”skabsrevisionistisk" lys?” ved Forsvarsakademiet, der er en voldsom kritik af DIIS’ koldkrigsudredning.

2005
I forbindelse med regeringen og Dansk Folkepartis aftale om finansloven for 2006 udmøntede parterne 200 mill. kr. til styrkelse af dansk forskning. Herudover blev der afsat 10 mill. kr. til videre forskning i den kolde krigs historie.

2006
DR2 sender tre dokumentarprogrammer der kommenterer DIIS rapporten. Heri behandles selve DIIS udredningen, Aksel Larsen som CIA-spion og Truslen fra øst . Se DR2s hjemmeside om udsendelserne her

2006
Fogh-regeringens og Dansk Folkepartis beslutning om af bevillige ekstra 10 millioner til undersøgelse af Den Kolde Krig i Danmark (med specielt fokus på den regionale debat, medierne og den kulturelle debat) møder kritik. Regeringen beskyldes for at politisere forskningen.

2006
Pens. brigadegeneral Michael Clemmesen kritiserer politiseringen af den danske koldkrigs forskning. Især placeringen af forskningskommisioriet hos Forsvarsakademiet vækker bekymring.